מספר טלפון


6824010 - 03 84 ת"א בע"מ יצור ושווק טקסטיל אריגי מופת
6824012 - 03 רומן אלי עו"ד
6824013 - 03 ליאוני שמעון קיוסק
6824014 - 03 יהודאי דוד
6824015 - 03 נביפור דורון
6824016 - 03 יצחק חייאב
6824017 - 03 סבון של פעם
6824018 - 03 איסק ליאון