מספר טלפון


6824020 - 03 חסאנין גיאבר ושאדיה
6824022 - 03 "בית היין פולדיאן אלברט
6824024 - 03 פוגל חעורות בע"מ א
6824025 - 03 כהן ראובן
6824026 - 03 אטיאס שבתאי
6824027 - 03 אחים רינגל שירות לאופל
6824027 - 03 "רינגל מוסך שרות אופל
6824028 - 03 מובלתי חיתו' ודפוס בע"מ זהר