מספר טלפון


6824070 - 03 אוחיון דוד
6824071 - 03 שאול יוסף מרפדיה
6824072 - 03 גלריה קרמיקאים" אצל יעל"
6824073 - 03 חדימיאן אהרון
6824073 - 03 חדימיאן עדנה
6824075 - 03 שיר חן יחזקאל
6824076 - 03 לנדסברגר גניה ויואכים גרפיקאי
6824078 - 03 מולאש משה
6824079 - 03 בבייב אבו