מספר טלפון


6824151 - 03 קודרתי אליהו ואיריס
6824152 - 03 וידס יעקב וגולדה
6824153 - 03 אלחלבי יוסף
6824154 - 03 מבורך (עזרא (אדי
6824155 - 03 קונפינו יעקב חשמלאי
6824156 - 03 סמנודי כאיד
6824158 - 03 לזרע ציון שלמה
6824159 - 03 לוי ויטלי