מספר טלפון


6824161 - 03 קונדוס צבעות ופחחות רכב
6824161 - 03 "קונדוס צבעות רכב ופחחות
6824162 - 03 נגרית השלושה צורי שדי אליעזר ויוסף
6824163 - 03 א ט ק בע"מ
6824164 - 03 מושונוב מנחם בימ"ל לייצור תכישטים ומזוזות
6824165 - 03 בורנשטיין שמואל בימ"ל לעיבד מתכת
6824166 - 03 שלמה אלוס
6824168 - 03 אדלר וילי חשמלאי
6824169 - 03 (פקס) פישל קרמיקה ואינסטלציה סניטרית