מספר טלפון


6824221 - 03 אלכסנדרה" נעלי
6824222 - 03 קניון וולפסון מול ביח וולפסון
6824223 - 03 חזן מרים
6824225 - 03 אבו קעוד פאצל
6824226 - 03 כחלון רחמים
6824227 - 03 בן עזרא מרקו
6824229 - 03 אילנה סטייל שמש ראובן