מספר טלפון


6824240 - 03 משה "אהרן "מרלין
6824241 - 03 חביבזדה ראובן
6824242 - 03 מכונות כלים לישראל בע"מ
6824242 - 03 רוזנטלר יוסף חברה בע"מ מכונות לתעשית המתכת
6824242 - 03 רוקוא חב' לציוד ומכונות
6824246 - 03 בל פנורמה נסיעות ותיירות בע"מ
6824247 - 03 בותם בניה ותקוני מרכבים בע"מ