מספר טלפון


6824261 - 03 לוי פנחס
6824262 - 03 מטטוב אברהם
6824264 - 03 משק כנפיים 1002 בע"מ
6824265 - 03 'פקס'
6824266 - 03 סמבר בע"מ
6824268 - 03 א א קור (8891) בע"מ
6824269 - 03 הודיאה אבודייה