מספר טלפון


6824292 - 03 כוכבה אנגל
6824293 - 03 מתנס נוה עופר תל כביר
6824293 - 03 מתנ"ס נווה עופר
6824293 - 03 נוה עופר תל כביר
6824293 - 03 נוה עופר
6824294 - 03 נהון שמואל ומרדז'ס
6824295 - 03 לולין בע"מ
6824296 - 03 איסקוב תמרה
6824298 - 03 חיימוב אברש