מספר טלפון


6824330 - 03 בילו מימי
6824334 - 03 זגה יצחק
6824335 - 03 הרשקו אליהו
6824336 - 03 אסעד עבלא
6824337 - 03 בני קטנועים וקלנועים
6824337 - 03 צור בן ציון מוסך "בני" לקטנועים וקלנועים
6824338 - 03 קרויטורו אסתרה