מספר טלפון


6824350 - 03 טריקו וסדקית סדקית בסיטונות גולדברג ר בע"מ
6824351 - 03 קיים מאיר
6824352 - 03 אוקממה מונדלה
6824354 - 03 לוזין יהודה
6824355 - 03 (פקס) אופנת פליפר חפיף אלמוג
6824359 - 03 שמעון פרלה