מספר טלפון


6824361 - 03 עידה ג'ורג'יה
6824363 - 03 זינגר מרים מוסיקאית
6824364 - 03 ורטס יוסי
6824365 - 03 קלאורה אברהם
6824366 - 03 סלבצקי שרה ומאיר
6824367 - 03 אבו עביד ד"ר סובחי כירורג מנתח
6824368 - 03 בשרן יוסף ורחים
6824369 - 03 שהרבני יחזקאל