מספר טלפון


6824380 - 03 דבורי מלכה
6824382 - 03 ריזל אברהם ליטוש זכוכית
6824383 - 03 מבנה ברזל בע"מ קונסטרוקציות ברזל
6824384 - 03 בכר יעקב ופרלה
6824385 - 03 קהווג נאסר
6824386 - 03 משק כנפיים 1002 בע"מ
6824387 - 03 הלחצניה בע"מ
6824389 - 03 קרן משה