מספר טלפון


6824390 - 03 אהרון אוחיון
6824391 - 03 (פקס) "הכליה שירותי רפואה
6824392 - 03 כן מוסך
6824392 - 03 כן כל קטנוע
6824393 - 03 חסון בנימין
6824394 - 03 עלי קבוב
6824395 - 03 שטינמן אברהם
6824396 - 03 שרם אסתר
6824398 - 03 פאונשו אולשולה