מספר טלפון


6824440 - 03 דודזון דורון משה ונעמי
6824441 - 03 אלקסלסי מרי
6824442 - 03 אדלסבורג ל ובניו הספקה טכנית
6824443 - 03 סיידא אפרים
6824445 - 03 אלומניום טלבי
6824445 - 03 צבי ובנו פירסטנברג
6824446 - 03 שמש מאיר
6824447 - 03 נח יוסף ומנחם רפאל
6824448 - 03 בזק" מכשירי כתיבה בסיטונאות גוז את בלפונטה
6824449 - 03 סרוסי קלמנט עמוס הלבשה דברי סריגה