מספר טלפון


6824460 - 03 המרונית הכנסיה
6824461 - 03 כתובים יצחק וזהבה
6824463 - 03 שטרן נח מסדרת לינוטיפ
6824464 - 03 גפן אריה "נצחון" תעשיה חימית
6824465 - 03 אגאי את סולמון
6824466 - 03 שבירו אילנה
6824467 - 03 זילברשטיין יהודה
6824469 - 03 סטל עוסמאן