מספר טלפון


6824480 - 03 אברהם לוי
6824481 - 03 דגי איכות בע"מ
6824482 - 03 אריגי פישר
6824483 - 03 המזרקה יפו
6824485 - 03 זינגר אפרים
6824486 - 03 בימ"ל להשחזה שטוטלנד ישראל השחזות דיוק"
6824487 - 03 נוה אברהם מכשירי חימום חשמליים
6824488 - 03 אילון שמעון