מספר טלפון


6824502 - 03 אמינוב אליהו וטובה
6824503 - 03 בית יעקב הצדיק
6824504 - 03 (פקס) "מנורה עולם הנרות בע"מ
6824506 - 03 ברו יום טוב
6824508 - 03 שאול מזל