מספר טלפון


6824540 - 03 מאירי דוד נגריה
6824541 - 03 אלשייב שמואל
6824542 - 03 המפתח תעבורה 8891 בע"מ
6824543 - 03 אלבוחר רבקה
6824544 - 03 מזרחי עובדיה ומרים
6824545 - 03 לוי טוב ושרה
6824546 - 03 אסלאן שהרבאני ושות' בע"מ
6824547 - 03 יצחק קלומידי
6824548 - 03 פיינמיקר בע"מ
6824549 - 03 טכנולאב סחר