מספר טלפון


6824580 - 03 אמנון ושולי פאר
6824581 - 03 בן אביב אליעזר צייר ופסל
6824582 - 03 גימור מלכה
6824583 - 03 ש ק נייר וקרטון בע"מ
6824586 - 03 עפרונות ירושלים בע"מ מח' המכירות
6824588 - 03 סופר קור בע"מ