מספר טלפון


6824670 - 03 עמל בר סימן טוב גבריאל
6824671 - 03 סוקובסקי מירה
6824673 - 03 דיסקין יצחק בע"מ משקאות
6824674 - 03 ישכרוב זיוה
6824675 - 03 אנסטסיה בע"מ
6824676 - 03 חדאי אסתר
6824678 - 03 ניסנוב ליזה ואברהם