מספר טלפון


6824710 - 03 מילרד אסף
6824712 - 03 א א לומן מד עת בע"מ
6824713 - 03 אורבך נתן גזירת ועיבוד עורות
6824714 - 03 אזר אליהו
6824715 - 03 יוסי יחזקאל
6824716 - 03 לוקטש לודויג
6824718 - 03 אביב מתפרת