מספר טלפון


6824751 - 03 שמה אסתר
6824752 - 03 אמתי משאבות בע"מ
6824753 - 03 לוי את ברמי בע"מ
6824754 - 03 מרים כבסה
6824756 - 03 אליאס ששון מכונות גלוח
6824757 - 03 יבגרוב מירה