מספר טלפון


6824760 - 03 זינגר מרים מוסיקאית
6824761 - 03 ניב גרשון
6824762 - 03 פריד י מחסן עצים דיקטים ופורמיקה
6824763 - 03 שדיה אבושמיס
6824764 - 03 מבריק ציפוי מתכת בע"מ
6824765 - 03 אברהם אברהמוב
6824767 - 03 בכור קלרה ונסים
6824768 - 03 (פקס) שכטר שאול בדי רפוד בע"מ
6824769 - 03 רונסון ויקטוריה מתוקי אליהו ואמנון