מספר טלפון


6824780 - 03 המשרדים טחנות ישראליות בע"מ טחנת קמח ההנהלה
6824781 - 03 בראונשטיין יעקב
6824782 - 03 רוני אמר
6824783 - 03 דקלו אמיל
6824784 - 03 אשולין אברהם
6824786 - 03 כהן קשי מנשה
6824787 - 03 מנחמר ובנו אספקה טכנית
6824787 - 03 מנחמר צבי וראובן
6824787 - 03 ר מנחמר ובנו הספקה טכנית
6824788 - 03 נסים מזרחי