מספר טלפון


6824820 - 03 אפריימוב בוריס
6824821 - 03 נהדר י ברון ובנו ביחר לציוד משרדי
6824822 - 03 מוריס מודל בע"מ
6824823 - 03 אלקטרו קישון" לפוף ותקון מנועי חשמל
6824824 - 03 חזז נחמה
6824825 - 03 שוחמי משה
6824826 - 03 דן ונעמי ארנון
6824828 - 03 טר סנטה תיכון לבנות
6824828 - 03 טר סנטה" בי"ס תיכוני לבנות
6824829 - 03 מרקוס רפי