מספר טלפון


6824901 - 03 תורק עמאל
6824903 - 03 צפדיה חיים נגריה לרהיטים ארכטקטורה פנים
6824904 - 03 שלמה זהר
6824905 - 03 חיה ואברהם" "רוטברט
6824905 - 03 יוסף שמואלי
6824906 - 03 שירצקי איירי נטע
6824907 - 03 ליאון ובניו טכסטיל לוי
6824908 - 03 שמש יהושע