מספר טלפון


6824912 - 03 סעפון נוהא
6824913 - 03 זאנה אברמוב
6824914 - 03 קשטן דוד
6824916 - 03 גדע יעקב
6824917 - 03 ברו' את רדזינר נתן טקסטילים בר
6824918 - 03 אלון יצחק