מספר טלפון


6824941 - 03 בדלח ביחר למראות וליטוש זכוכית
6824943 - 03 איסקוב דניאל
6824944 - 03 יוסף אליהו את שמואל עובדיה
6824944 - 03 מאירזדה אברהם
6824945 - 03 כהן סבן חיים
6824946 - 03 מלכא אליהו
6824947 - 03 בן לולו חביבה ודוד
6824948 - 03 ברטנטל צ'מרכז המושבות בע"מ חב' להובלה
6824949 - 03 מרונה שיווק מכונות מזון בע"מ