מספר טלפון


6824992 - 03 בן שואף ניסים
6824993 - 03 ג'מיל תמר
6824995 - 03 דן קורנברג
6824997 - 03 לזר ברטה
6824998 - 03 יפאור" כמראן ניסים פרחי
6824999 - 03 גרובר נפתלי טל