מספר טלפון


6828030 - 03 נאייג י סחר טקסטיל בע"מ
6828031 - 03 יוסף אלבוכר
6828032 - 03 נסים ואולגה אברהם
6828034 - 03 מורדו אליהו ותקוה
6828035 - 03 מזרחי יוסף פרפקט אהילים מזרחי יוסף
6828036 - 03 דמנסה מואיז
6828038 - 03 טלמור שמואל