מספר טלפון


6828050 - 03 אופנת אס גולברי אברהם
6828051 - 03 יונס דגים
6828051 - 03 יונס מסעדת דגים
6828052 - 03 מונטה קרלו
6828052 - 03 מונטה קרלו" מסעדה מונטקיו ז'ק
6828053 - 03 סידי מוריס כפתורים
6828054 - 03 לוין ושות' בימ"ס לזכוכית
6828056 - 03 דודיאן מנשה
6828057 - 03 עבאדי משה הלבשה בסיטונות
6828059 - 03 שחק אליעזר