מספר טלפון


6828220 - 03 שמעוני יצחק
6828221 - 03 מאוארדי נתן
6828222 - 03 ארגמוב רפאל
6828223 - 03 גרמן יעקב
6828224 - 03 כהן רחמים
6828226 - 03 אופנת גולד ג'ינס זהבי יוסף
6828227 - 03 אורי מגלד ובנו בע"מ