מספר טלפון


6828230 - 03 ריכנודל רחל ידיות ומקלות עץ
6828231 - 03 לוי משה ומרגלית
6828232 - 03 שמואלי שלמה
6828233 - 03 ניסים דינה סמי ודורון
6828234 - 03 בן אדון רינה וחיים
6828235 - 03 יעקב סרנגה
6828236 - 03 נעים יפה ודוד
6828237 - 03 מ ג י מרדכי כהן את סרנגה יעקב
6828237 - 03 קפה מ ג י מרדכי כהן את סרנגה יעקב
6828238 - 03 אנגל יהודה ומרגו