מספר טלפון


6828240 - 03 א ב ג טכסטיל בע"מ
6828242 - 03 א ב ג טכסטיל בע"מ
6828242 - 03 טריקו אביגדור אביגדור בגדי ילדים טריקו אביגדור
6828244 - 03 אמוייב אסיה
6828246 - 03 מתקן לעיבוד בשר ונקניק
6828247 - 03 פילו שמואל ודוד מעדנים
6828248 - 03 הרלינג שרה