מספר טלפון


6828250 - 03 טלפקס אולמן מרכז קדרות מרכז הקרמיקה
6828251 - 03 אולמן מרכז קדרות מרכז הקרמיקה
6828252 - 03 חלפון מאיר
6828253 - 03 בראשי אברהם ושולמית
6828254 - 03 לוי משה
6828255 - 03 מועדון קרוואן
6828255 - 03 קראוון מועדון ראה מועדון קרוואן
6828255 - 03 קרוואן מועדון קרוואן
6828256 - 03 מאירסון ולריה
6828258 - 03 שושנה גלעדי