מספר טלפון


6828310 - 03 לוי יעקב
6828311 - 03 לוי ויזה
6828312 - 03 אלעזר יעקב בימ"ל לארנקים ותיקים
6828313 - 03 צעצועי כוכב דוד אשכנזי
6828314 - 03 גורגיל חגית
6828315 - 03 פאני סלון לתסרוקות
6828316 - 03 לוי יצחק
6828317 - 03 אריה וחנה פלד
6828319 - 03 אהרון כהן