מספר טלפון


6828351 - 03 וקסלר סטרול ושפרה
6828352 - 03 מכוניות שמשון" בהנהלת שמשון עם שלם"
6828354 - 03 נקוה יוסף ועדנה
6828355 - 03 מסעדה קרואן אברהים
6828356 - 03 טירקל אברהם חנן
6828358 - 03 קוסייב יוחנן ורוזה