מספר טלפון


6828360 - 03 ספרטה יפו
6828361 - 03 הנדלס מרים
6828362 - 03 אשקר עבד
6828363 - 03 ריילה ורשבסקי
6828366 - 03 נווה (נכסים אפרתי איבון (איבט
6828367 - 03 עלי אוסרוף
6828368 - 03 גלשטיין אריה
6828369 - 03 ניסנוב אסתר ומשה