מספר טלפון


6828370 - 03 כהן דוד ומכמר
6828373 - 03 בינור נייר בע"מ
6828374 - 03 נמר אליאס
6828375 - 03 פרידמן רגינה
6828376 - 03 מנדלסון ברכה
6828377 - 03 אזולאי יוסף
6828378 - 03 דוד דקורציה אלימל'
6828379 - 03 וקנין יעקב