מספר טלפון


6828470 - 03 ארנבייב אוריאל
6828471 - 03 אברהם זאב ואריה אברהם
6828475 - 03 ש י כל בו קריסטל בע"מ
6828476 - 03 טבח (ניסים (רגצי
6828477 - 03 אהרון מנדלביץ
6828479 - 03 לוי יחזקאל ואביגיל