מספר טלפון


6828501 - 03 פלקסר בע"מ
6828504 - 03 ציוד הרמה ושינוע בע"מ גוטוין
6828505 - 03 בן יוסף ציון
6828506 - 03 זקאק אליה
6828507 - 03 גבריאל שרית