מספר טלפון


6828520 - 03 אחים (עופר נכסים (7591
6828522 - 03 מהלה עזר
6828523 - 03 קוסיוף מלכיאל עוזיאל ונריה
6828524 - 03 שלמה חנוך
6828525 - 03 רהיטי אלונים בע"מ נגריה
6828526 - 03 לוי ז'ול
6828527 - 03 פתיה יוסף
6828528 - 03 אל סאטל עבד רחמן
6828529 - 03 נילי רוט