מספר טלפון


6828530 - 03 רהיטי אלי כהן
6828531 - 03 חגלו עזרא
6828532 - 03 כהן אברהם
6828536 - 03 ברוך ניסים
6828537 - 03 בוטבול חיים ושרה
6828538 - 03 תעשיות ישראליות בתם וייס
6828538 - 03 חווה זפקוביץ