מספר טלפון


6828550 - 03 משה צבי
6828553 - 03 בן אמוץ גדי
6828555 - 03 פרץ מאיר
6828557 - 03 ארי שי
6828558 - 03 אקשטיין שושנה
6828559 - 03 בסט ליאון