מספר טלפון


6828560 - 03 "ירויאל בע"מ
6828561 - 03 אבי קוינוב
6828562 - 03 פקנייב שלמה
6828563 - 03 יגודייאב בן ציון ובת שבע
6828564 - 03 לבנה פרנסקי
6828566 - 03 שילואן יצחק
6828567 - 03 סליקטר ניסים וראובן
6828568 - 03 רחל קיקוב
6828569 - 03 ליאורי זאב