מספר טלפון


6828570 - 03 פיגלשטיין אבי
6828571 - 03 נגרית שולחנות לפינות אוכל אלי מנשה
6828572 - 03 יאקו פרנק אוג
6828573 - 03 עטיה בהיה
6828576 - 03 חן מרדכי
6828578 - 03 רוזנטליס משה אמן צייר