מספר טלפון


6828590 - 03 גבנשניטר שרה
6828591 - 03 דורון יעקב ולאה
6828594 - 03 נאג'י תוינה
6828595 - 03 לייכט צבי
6828596 - 03 שולמן אליעזר
6828597 - 03 פקס) יעקבי) חגורות
6828598 - 03 סלומון דניאל
6828599 - 03 ז'ק קבריטי