מספר טלפון


6828621 - 03 בבזנוב סבטלנה
6828622 - 03 עזר אברהם
6828626 - 03 "הערבי החדש" מפלגה מטה
6828628 - 03 בצלאל יצחק וחביבה
6828629 - 03 יהודה בן עמי