מספר טלפון


6828630 - 03 ברלינסקי יורם
6828634 - 03 יצחק קריסטינה
6828635 - 03 פלייש רבקה ושלמה
6828637 - 03 יאיר אבייב
6828638 - 03 ויזר קרול ופלה
6828639 - 03 באנגייב שלמה